Skip to content

หลังคากันสาดดีไลท์ ลอนคลื่น เป็นกันสาดที่ผลิตจาก GRP (Glass Reinforced Polyester) เป็นวัสดุคุณภาพสูงลิขสิทธิ์เฉพาะแอมเพิลไลท์จากประเทศออสเตรเลีย กันสาดดีไลท์ ลอนคลื่น รุ่นโปร่งแสง ให้แสงธรรมชาติส่องผ่าน เข้าสู่ภายในบ้านหรืออาคาร และ กันสาดดีไลท์ ลอนคลื่น รุ่นทึบแสง เน้นให้ร่มเงาแก่บริเวณต่างๆ ของบ้าน พร้อมออกแบบแผ่นให้สามารถลดความลาดเอียงน้อยสุด ป้องกันการรั่วซึม ให้ความทันสมัยเรียบหรู และ แข็งแรงสามารถตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่น และดีไซน์ของกันสาดได้อย่างลงตัว เหมาะกับอาคารที่พักอาศัย กันสาดหน้าบ้าน โรงจอดรถ หลังคาคลุมสระว่ายน้ำหรือส่วนอื่นๆ ที่ต้องการความสวยงามทันสมัย

          หลังคากันสาดดีไลท์ ลอนเรียบ เป็นกันสาดที่ผลิตจาก GRP (Glass Reinforced Polyester) เป็นวัสดุคุณภาพสูงลิขสิทธิ์เฉพาะแอมเพิลไลท์ประเทศออสเตรเลีย กันสาดดีไลท์ ลอนเรียบ รุ่นโปร่งแสง ให้แสงธรรมชาติส่องผ่าน เข้าสู่ภายในบ้านหรืออาคาร และ กันสาดดีไลท์ ลอนเรียบ รุ่นทึบแสง เน้นให้ร่มเงาแก่บริเวณต่างๆ ของบ้านพร้อมออกแบบแผ่นให้สามารถลดความลาดเอียงน้อยสุด ป้องกันการรั่วซึม หลังคากันสาด ที่ให้ความทันสมัยเรียบหรู แข็งแรงสามารถตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นงานดีไซน์ของกันสาดได้อย่างลงตัว เหมาะกับอาคารที่พักอาศัย กันสาดหน้าบ้าน หลังคาโรงรถ หลังคาโมเดิร์น ที่ต้องการความสวยงามทันสมัย