หลังคาเมทัลชีท คลิปล็อก

   เมทัลชีท ลอนคลิปล็อค เป็นระบบการยึดล็อคที่โดดเด่นด้วยลอนหลังคาที่สูง ป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้อย่างดีเยี่ยมโดยการติดตั้งจะใช้การยิงสกรูเข้ากับขายึดลอนคลิปล็อค (Connector) เข้ากับแประแนง จากนั้นจึงกดแผ่นหลังคาคลิปล็อคลงกับขายึดลอนคลิปล็อค (Connector) ทุกสันลอน ทำให้หากมองเห็นจากด้านบนหลังคาจะไม่เห็นสกรู และสร้างความสวยงาม ทันสมัย มีขนาดความกว้างแผ่นหักซ้อนทับไม่ต่ำกว่า 700 มม. มี 4 สันลอนความสูง 39 มม. ลอนมีขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการรับปริมาณน้ำได้ดีมากขึ้น และป้องกันการไหลเข้าข้างลอน

หมายเหตุ : โปรดสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อจากพนักงานขายของเราก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง

Line Official Account @bkram

รหัสสินค้า: 1938 หมวดหมู่:

รายละเอียด

ขั้นตอนการติดตั้งลอนคลิปล็อค K700

ขั้นตอนที่ 1 เช็คระดับแปและเริ่มตั้งแนวโดยใช้เส้นเอ็นขึงเพื่อยึดขาแถวแรก ใช้ขาด้านที่มีร่องกลางชิดกับแนวเอ็น

          

ขั้นตอนที่ 2 วางขาคลิปล็อค ตัวแรกตามแนวที่ตั้งไว้ โดยให้ลอนตัวเมีย อยู่ติดด้านหน้า หลังจากนั้น ยึดสกรู 3 ตำแหน่ง

     

ขั้นตอนที่ 3 นำแผ่นหลังคาแผ่นแรก ล็อคกับขาคลิปล็อค และเหยียบสันลอนให้ล็อคกับตัวแผ่น ทุกสันลอน

     

ขั้นตอนที่ 4 นำขาคลิปล็อคของแผ่นที่ 2 ให้ลอนตัวเมียสอดเข้าไปในร่องของแผ่น และยึดสกรู ขาคลิปล็อค 3 ตำแหน่ง

    

ขั้นตอนที่ 5 นำแผ่นหลังคาแผ่นที่สอง ล็อคกับขาคลิป และเหยียบสันลอนทุกสันลอนให้ล็อคกับขาคลิปล็อค แผ่นต่อๆ ไปให้ใช้วิธีเดียวกัน