แปเหล็กกัลวาไนซ์ ตัวแซด Z

แปเหล็กกัลวาไนซ์ ตัวแซด (Z)

แปตัว Z เป็นเหล็กโครงสร้างชนิดเบา  ผลิตขึ้นรูปจากเหล็กกล้ากำลังสูงที่เคลือบกันสนิมด้วยสังกะสี มีรูปแบบได้มาตรฐาน AS/NZS 4600 : 1996 Cold Formed Steel Structures.

ลักษณะของ แปตัวแซด (Z)

แปตัวแซด (Z) มีปีกข้างหนึ่งกว้างกว่าอีกข้างหนึ่ง  ซึ่งเมื่อพลิกสลับด้านกันแล้ว  แปสองท่อนจะประกบเข้ากันได้สนิท   เพื่อให้สามารถต่อปลายด้วยการประกบกันเหนือจุดรองรับ  ท่านสามารถใช้แปตัวแซด (Z) สำหรับการวางพาดช่วงเดี่ยว  หรือวางพาดต่อเนื่องกันหลายช่วง  โดยให้ปลายของแต่ละท่อนวางประชิดกัน  หรือวางประกบกันก็ได้  ซึ่งการวางพาดเป็นช่วงยาวต่อเนื่องควรใช้วิธีต่อปลายด้วยการประกบกัน เพราะจะทำให้แปตัวแซด (Z) รับน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้น

แปเหล็กกัลวาไนซ์ ตัวแซด (Z)
ความสูง 40  มม.
ความกว้าง 75  มม.
ปีก ซ้าย – ขวา 15  มม.

หมายเหตุ : โปรดสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อจากพนักงานขายของเราก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง

รหัสสินค้า: 4837 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เป็นแปเหล็กที่มีลักษณะปีกข้างหนึ่งกว้างกว่าปีกอีกข้างหนึ่ง สามารถพลิกสลับด้านประกับกันได้สนิทกับแปอีกท่อนหนึ่ง เพื่อสามารถต่อปลายด้วยการประกบหรือต่อปลายต่อเนื่องโดยไม่วางซ้อนทับกันก็ได้ แต่ถ้าเชื่อมต่อกันด้วยการซ้อนทับบริเวณจุดรองรับ จะเพิ่มความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น

Zed Purlins and Truss: Z shape

Zed purlins come with one broad and one narrow flange so that two sections of the same size fits together closely, making them suitable for use in unlapped and lapped continuous spans in constructions but lapping over the supports will increase the strength of the sections and improve load capacity.